เลขที่ อาคารเวิลด์เมดิก ซ.รามอินทรา 42/1 ถ.รามอินทรา
เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์  0-2949-7816-20
โทรสาร   0-2949-7816-20 ต่อ 14
Call Center  0-2949-7806 
Email: worldmedic@worldmedic.com
Website: www.worldmedic.com / www.worldmedic.co.th

Sales Service & Support:
โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail: Sales@worldmedic.com
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13
Call Center : 0-2949-7806

Support on Holidays:
MB1:08-5121-4151 (Support) : SMS Available
MB2:08-5076-2828 (Support) : SMS Available
MB3:08-7675-9933 (Admin) : SMS Available
MB4:08-5199-2291 (Sky Project Coordinator) : SMS Available

MB5:08-1825-3501 (Staff): SMS Available
MB6:08-8208-5130 (Staff): SMS Available

 
Business Coordinator:
โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail: Software_admin@worldmedic.com
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20
Ext. 11-13

Technical Support:
โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 13,17
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail: Support@worldmedic.com
Tel: 0-2949-7806 or 0-2949-7816-20
Ext. 13,17

 Live Chat :   Click here

 

Software Webboard:     Click here
 

 Global Contact:
WorldMedic Information & Technology Co.,Ltd.

No.1 WorldMedic Bldg. Ramindra 42/1 Ramindra Rd.
Kannayao  Bangkok 10230 Thailand.
Tel. 0-2949-7816-20 Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14
Call Center  0-2949-7806 
Email: worldmedic@worldmedic.com
Website: www.worldmedic.com /
www.worldmedic.co.th

Technical Support:
Tel. 0-2949-7816-20 Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14
Call Center  0-2949-7806 

E-mail: support@worldmedic.com
Tel: 0-2949-7806 or 0-2949-7816-20
Ext 13

International Website:   Click here
 

Brantford Ontario web design

SmartClinic 3.0 Plus (6) SmartDrugstore (56) SmartVet (4)
SmartClinic 4.0 Plus (25) SmartDrugstore Xtra (1) SmartPOS (0)
SmartClinic Xtra (0) SmartDrugstore Wholesale (0) SmartSpa (0)
SmartClinic SC (0) SmartDispensing (0) SmartLab (0)
SmartClinic Opthalmologist (0) SmartGuide (0) SmartHospital DP (1)
SmartClinic Accupunture (0) SmartDruginteraction (0) SmartHospital-DG (0)
SmartImage (0) SmartDentist 5.0 Lite (0) SmartHospital-Dentist (0)
SmartClinic Nice (0) SmartDentist AIO (0) SmartHospital-Surgery (0)
SmartClinic Nice 5 (2) SmartDentist 5.0 (0) SmartHospital-Altmed (0)
SmartClinic Nice AIO (0) Accessory (6)  SmartClinic
0033ติดตั้งซอฟต์แวร์ทดลองใช้แล้ว มันแสดง Error ดังนี้ ต้องแก้ไขอย่างไร? - WMD Staff - 19 กรกฎาคม 2015 21:46:32
0032ขย.9N คืออะไร? - WMDStaff - 24 มิถุนายน 2015 10:04:39
0031การสำรองข้อมูล SmartDrugstore เป็นประจำ ช่วยให้ข้อมูลท่านไม่สูญหาย - WMD Staff - 3 ตุลาคม 2013 08:12:41
0030รูปแบบการติดตั้งกับ Windows XP และ 7 หรือ 8 อย่างถูกต้อง - WMD Staff - 8 กันยายน 2013 09:57:29
0029Driver สำหรับเครื่องพิมพ์ฉลากยาและบาร์โค้ด TSC247+ บน Win7 - - WMD Staff - 17 กรกฎาคม 2013 12:24:22
0028คำถามที่พบบ่อย (FAQ) - WMD - 21 พฤศจิกายน 2012 01:51:39
0027การติดตั้งแบบเน็ตเวิรค์หลายเครื่อง SmartClinic Group - WMD Staff - 9 พฤษภาคม 2012 09:51:47
0026วิธีการตั้งค่าเครื่องปริ๊นสติ๊กเกอร์ TSC-247 - WMD Staff - 28 กุมภาพันธ์ 2012 09:14:26
0025ตัวอย่างฉลากยาที่ปรินจากเครื่องปริน TSC245+ - - 12 พฤศจิกายน 2011 17:13:07
0024ติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จ รีสตาร์ทเครื่องแต่ล๊อกอินเข้าไม่ได้ มีตัวหนังสือสีแดงกระพริบ " Disconnect" แก้ไขดังนี้ - Staff - 27 กันยายน 2011 12:13:48

SmartDrugstore
0056ลบข้อมูลการขาย (ฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเติม) - WMD Staff - 18 สิงหาคม 2015 07:30:22
0055การใช้งาน SmartTransfer 1.0 - WMD - 2 ธันวาคม 2014 12:46:10
0054การใช้งาน SmartBackup 1.0 - WMD - 2 ธันวาคม 2014 12:42:33
0053เตรียมพบกับ SmartBackup ระบบซอฟต์แวร์สำหรับการสำรองข้อมูลที่ใช้งานร่วมกับ SmartDrugstore ได้ทุกเวอร์ชั่น สามารถใช้ได้ทั้งแบบแมนนวล / ตั้งเวลา / กำหนดเวลาทุกๆ / กำหนดไดร์ฟที่จะสำรองได้ การทำงานรวดเร็ว จะทำให้ข้อมูลที่สำค้ญของท่านไม่สูญหายอีกต่อไป..... - WMD - 7 กันยายน 2014 00:52:48
0052การติดตั้งเครื่องปรินฉลากยาแบบ Dot Matrix LQ300+ - WMD Staff - 6 พฤศจิกายน 2013 16:52:36
0051การสำรองข้อมูล SmartDrugstore เป็นประจำ ช่วยให้ข้อมูลท่านไม่สูญหาย - WMD Staff - 3 ตุลาคม 2013 08:11:17
0050ซอฟต์แวร์สำหรับ Remote ตัวใหม่ใช้ง่าย รวดเร็ว - WMD Staff - 3 ตุลาคม 2013 07:58:01
0049Driver สำหรับเครื่องพิมพ์ฉลากยาและบาร์โค้ด TSC247+ บน Win7 - WMD - 17 กรกฎาคม 2013 12:22:17
0048การติดตั้งเครื่องพิมพ์ฉลากยาและบาร์โค้ด TSC247+ - WMD - 11 มีนาคม 2013 00:29:07
0047การติดตั้งเครื่องปรินสลิปใบเสร็จ TMU220A - WMD - 11 มีนาคม 2013 00:24:18
More... More...
         
 

 

   

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020.